Zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r.
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007 nr 10 poz. 68
 )

będą zamieszczane dane dotyczące RCZSiUT na stronie głównej
Biuletynu Informacji Publicznej.

 

http://www.bip.gov.pl/subjects/view/35472