1.

DZIENNIK URZĘDOWY
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

 

 

DECYZJA Nr 250/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 czerwca 2015r.
 

w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej
systemu skargowo-wnioskowego

 


2.

DECYZJA Nr 445/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 listopada 2015r.
zmieniająca
decyzję w sprawie organizacji w resorcie obrony narodowej systemu
skargowo-wnioskowego

(Dz. Urz. MON z dnia 10 listopada 2015r.)