POŻEGNANIA  2015 rok

 
W dniu 28 stycznia 2015 roku
zakończył zawodową służbę wojskową w SZ RP
nasz kolega st. chor. szt. Andrzej WOJCIECHOWSKI.
Drogi Andrzeju -
Dziękujemy za duże zaangażowanie dla wykonywanej przez Pana pracy.
Życzymy wszelkiej pomyślności w kolejnym etapie drogi życiowej
oraz łączymy wyrazy głębokiego szacunku.

 


24.04.2015r.-  NAJDŁUŻSZY URLOP

( Teresa GAŁAT)

 
SZANOWNA PANI TERESKO
!

W dniu dzisiejszym przypada moment, kiedy odchodzi Pani
z Resortowego Centrum Zarządzania 
Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi.
Kierując do Pani słowa podziękowania za miniony okres pracy,
życzymy  dużo zdrowia, twórczej aktywności
oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.                         

 


WYJAZD DO BRUKSELI

 

11.06.2015r.
W związku z zakończeniem pracy
w Resortowym Centrum Zarządzania
Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi
dziękujemy Panu Kapitanowi - Michałowi NOWAKOWSKIEMU
za duże zaangażowanie dla wykonywanej  pracy,
za prezentowanie postawy wzorowego żołnierza, pracownika, a także kolegi.
Życzymy wszelkiej pomyślności w kolejnym etapie drogi zawodowej
na nowym stanowisku pracy w Międzynarodowym Sztabie Wojskowym w Brukseli.


W dniu 03 lipca 2015 roku
zakończył pracę w RCZSiUT nasz kolega
ppłk Marcin ORCHOWSKI.


Drogi
Marcinie!

Dziękujemy za miniony okres, życzymy wszelkiej pomyślności
w kolejnym etapie drogi zawodowej, na nowym stanowisku pracy
w Strukturach Organizacji Międzynarodowych.
Pragniemy jednocześnie życzyć dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyśności
 w życiu osobistym.