POŻEGNANIA  2017 rok

 
W dniu 27 kwietnia 2017 roku
zakończył zawodową służbę wojskową w SZ RP
nasz kolega ppłk Bogusz OMYCKI
-
Dziękujemy za duże zaangażowanie dla wykonywanej przez Pana pracy.
Życzymy wszelkiej pomyślności w kolejnym etapie drogi życiowej
oraz łączymy wyrazy głębokiego szacunku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 31 maja 2017 roku

Małgorzara GÓRSKA

kpt. Grzegorz DYMEK

kpt Dariusz WÓJCICKI

W związku z zakończeniem pracy
w Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami
i Usługami Teleinformatycznymi,
chciałbym podziękować Państwu
za duże zaangażowanie dla wykonywanej  pracy .
Dziękując
za miniony okres, życzę wszelkiej pomyślności
w kolejnym etapie drogi zawodowej i aby ten etap obfitował  w dalsze sukcesy.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------