banner BIP

Postępowania zgodne z ustawą PZP

Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.).

 

ZOBACZ LISTĘ POSTĘPOWAŃ