RESORTOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA
SIECIAMI I USŁUGAMI TELEINFORMATYCZNYMI

  

 

  • Kierownictwo

00 - 909 Warszawa

 ul. Żwirki i Wigury 9/13 

Telefony:

Sekretariat: + 48 261847372
Kancelaria:  + 48 261847981
Fax:           + 48 261847145
e-mail: 
rczsiut.sekretariat@ron.mil.pl

 

 

  • Zamówienia
    Publiczne

00 - 909 Warszawa

 ul. Żwirki i Wigury 9/13 

Telefony:

+ 48 261848363

+ 48 261847818

+ 48 261847272


Kancelaria: + 48 261847981
Fax:          + 48 261847145
e-mail:   zamowienia@wp.mil.pl